Mt-dna visade Catharina Stoltz ursprung

Min man Gunnar Ekberg och jag har många saker gemensamt. En av dem är att våra anmödrar kommer från samma plats på jordklotet. Det var en lite dråplig upptäckt. Jorden är som bekant rätt stor.

Jag visste att jag var tyskättad på mammas sida. Min man som menat att han var väldigt dansk får nu finna sig i många tyska släktgrenar. Att en av dem är på den så kallade mitokondrielinjen var ju en rolig upptäckt.

Att våra linjer sammanstrålar på i princip samma geografiska punkt på mödernet är en pikant detalj som dock inte förbinder oss släktmässigt. Jag är en H3y, min man en V.

Vi ärver 50 procent av vårt dna från fadern (vänster halva) och 50 procent från modern (höger halva). Ditt mt-dna får du dock bara på mödernet (markerat mörkt grönt).

Våra mt-linjer går ihop på ett antal mil när i Mecklenburg-Vorpommern. Detta vet jag därför att min mamma och hennes anmödrar har bott i Bützow, en liten medeltida stad tre mil sydsydväst om Rostock, i minst fyra generationer. Genom sommarens tur till Tyskland har jag kommit en bit längre och har kunnat verifiera att mina nu två äldsta kända mt-anor kom från Hinrichsdorf, som i dag ligger i Rostock inte långt från dagens färjeterminal. 

Min mans mödernelinje är en klurigare nöt att knäcka. Hans mt-dna har varit ett viktigt instrument för analysen. Men låt oss först titta på vad vi vet via pappersforskningen. 

Min äldsta kända mt-ana var i våras från Bützow. Sommarens arkivbesök har nu förflyttat oss till Hinrichsdorf i utkanten av Rostock.

Gunnar Ekbergs äldsta kända ana var hans mormors mormors mor Catharina Stoltz. Hon dyker första gången upp i rullorna den 10 februari 1813 då hon vid en ålder av (enligt prästen) 20-25 år födde den oäkta sonen Johannes i Heliga Trefaldighet i Kristianstad i Skåne. Till vittne hade hon soldatänkan Christina Lindberg, konstapel Nils Lundström, artilleristen Anders Lundgren, pigan Petronella Gullberg, Botilda Gullberg och Catharina Falk. Vem fadern är vet vi inte, men vi förstår att hennes umgänge har militär prägel. 

Catharina Stoltz fortsatte att föda oäkta barn och prästen är synnerligen rund i kanterna om hur gammal hon kunde vara vid dessa tillfällen. Den 11 september 1824 föds den oäkta dottern Carolina, min mans anmoder som ibland går under namnet Sahlberg därför att modern gifte sig till det namnet när Carolina var åtta år gammal. Nils Sahlberg var dock inte hennes far. Carolina Stoltz hade fått tre oäkta barn innan hon vid 38 års ålder gifte sig med Nils Sahlberg och fick Maria 1838. När Catharina Stoltz dör i feber sex månader senare den 6 september 1838 menar prästen att hon var 44 år och alltså född omkring 1794. Var hon är född anges inte. 

Bouppteckningen är extremt viktig för analysen. Här nämns bara maken Nils Sahlberg samt de två yngsta barnen Christina och Maria som arvingar. Då bara trolovningsbarn och barn födda inom äktenskapet hade arvsrätt vet vi alltså att Nils Sahlberg bara var far till två. Detta är ett avgörande bevis för att Carolina och Johannes inte var Nils Sahlbergs barn!

Fem generationer bort hittar vi Gunnars mt-ana Catharina Stoltz. Vi vet inte var hon var född men dna kan leda oss vidare.

Min mans kusin föreslog för länge sedan att Catharina Stoltz kanske var tyska. Äsch, tyckte jag. Inte behöver väl det vara så märkvärdigt.

En Fleischer som dottern Carolina gift sig med visade sig enbart ha halländskt påbrå. Så varför skulle Catharina Stolz vara tyska? Det är via mt-testet, som beställdes i vintras, som vi hittar beviset!

De flesta som dna-testar sig tar ett sk autosomalt test. Här kan man hitta nära släktingar ett begränsat antal generationer bort. De lite mer avancerade dna-forskarna tittar gärna på faders- och moderslinjen. Y-dna ärvs nämligen bara från far till son och här kan alla män hitta var deras ursprungsanfader kom ifrån. Y-Adam alltså! Mt-dna ärvs av både söner och döttrar så här kan alla ta ett test och hitta sin mt-Eva.

I mitt fall blev jag alltså en H3y. Gunnar blev en V. Här kan vi konstatera att Gunnars mt-Eva och min mt-Eva båda kommer från områden i närheten eller mellan Kaspiska havet och Svarta havet. V uppkom under stenåldern och den äldsta bekräftade V i Tyskland är från 5 000 år före Kristus i Halberstadt och 4 910 f Kr i Derenburg (Sachsen-Anhalt). V är ovanlig i Sverige. Gunnar är alltså lite av en rarietet! 

Mitt H däremot är mycket vanlig och står för 40 procent av allt mt-dna i Europa. Våra H-anmödrar traskade in i Europa någon gång för 26 000-33 000 år sedan och hann föröka oss rejält innan Gunnars mt-V-Eva för 13 000 år sedan drog in i Europa. En variant av V är vanlig hos samerna, men Gunnar är alltså inte samisk bara på grund av detta, för det är som sagt en helt annan variant.

Under corona-pandemin har väl alla satt sig in i det där med mutationer. Min H3y uppkom för 3 000 år sedan och jag har ännu inte hittat en omuterad mt-träff. Den närmsta träffarna är en mutation bort och kan ligga många hundra år bakåt i tiden. I Gunnars fall fick jag däremot fullträff. Hela tre träffar var omuterade! Bingo!!!

Kartan på FTDNA visar två av tre sk noll-distansare på Gunnar Ekbergs mt-test. Alla tre träffarnas äldsta kända ana kommer från Vorpommern. Pilen till vänster är fel. Den ska inte vara på Schwerin utan på en ort nordöst om Güstrow. Min äldsta kända anmoder är från Rostockområdet.

Gunnar fick alltså tre träffar som inte var mutationer. Alla tre hamnade som äldsta kända ana i norra Tyskland, men det är lite olika bud på exakt var äldsta anan är. En träff pekat ut att Magdalena Maria Schweiger född 14 september 1793 i Pölitz. En annan Marie Sophie Christine Jentzen född 1814 i Striesenow (felaktigt inritat Schwerin på kartan). Den tredje träffen har inte markerat på kartan men via ett träd ser jag att Katharina Johanna Karsten född 1869 i Prenzlau, Uckermark, är äldsta annan.  

Slutsatsen är alltså att Catharina Stoltz var tyskättad. Men om det är hon eller hennes mamma eller mormor som flyttat till Sverige kan vi ännu inte säga. Att prästen i Kristianstad inte noterar när och var hon var född och då vittnena till första barnet var soldater kan det tyda på att hon eller möjligen hennes mamma har följt med de svenska trupperna hem till Sverige. 

Det bör dock påpekas att husförhör och födelse- och dödböcker från Kristianstad inte är ett adelsmärke. De är slarvigt skrivna, saknar många detaljer och är vaga i kanterna om många födande kvinnors ålder. Ändå kan jag inte släppa att utvecklingen i svenska Pommern kan ha påverkat Catharina Stoltz liv. Kanske kom hon till Sverige under åren 1807-09 då Frankrike besatte området? 

Vad vet vi om Catharina Stoltz? Hon gifte sig med murargesällen Nils Sahlberg den 16 september 1832 i Nosaby i Skåne. Hon var då över 40 år gammal och hade fött tre barn utanför äktenskapet. När hon vid (omkring) 44 års ålder föder dottern Maria Sahlberg, närmre bestämt den 24 mars 1838, har hon bara sex månader kvar att leva.

Som konstaterats tidigare görs en bouppteckning där bara tre personer nämns: maken och murargesällen Nils Sahlberg samt döttrarna Maria och Christina, den senare född i Kristianstad den 27 mars 1827. Dessa är alltså Nils Sahlbergs barn.

Den fjortonåriga Carolina, min mans anfader, och storebrodern Johannes, nämns inte. De får inget ärva eftersom de är oäkta och enligt lag lottlösa. Att Nils Sahlberg inte var Johannes barn förstod jag sedan tidigare. Johannes Stoltz Sahlberg var faktiskt 19 år när mamman gifte sig med Nils Sahlberg. Min mans anfader Carolina Stoltz var då åtta år. 

Flickan Christina som fick ärva modern får bo med pappan och hans nya fru, som här i Örkened 1842-1847. Hon noteras som barn till Nils Sahlberg och gifte sig sedan med en artillerist. Hon slutade sina dagar i Kristianstad 1879.

Viktigast för hela familjen tycks äldsta broder Johannes Stoltz Sahlberg bli. Samma år som mamman Catharina Stoltz dör gifte han sig med den femton år äldre änkan Anna Olivia Roos (1797-1857). Han blev då fosterfar åt sin halvsyster Maria. Anmärkningsvärt är att hans styvfars mamma, änkan Dorothea Sahlberg född Frejd, bor med Anna Olivia Roos. Det gör också styvfaderns syster Johanna Sahlberg, född 1821. När jag forskar på Anna Olivia Roos visar hon sig vara gift till namnet Roos 1828. Hennes flicknamn är Sahlberg!

Mysteriet tätnar, men jag kan ännu inte förklara hur det hänger ihop. Anna Olivia Sahlberg Roos är född i Näsby i Kristianstad den 10 november 1797 och födelseböckerna för Kristianstad finns inte för detta år. Vem hennes föräldrar var vet jag inte, men jag vore inte förvånad om hennes mamma heter Dorothea Frejd!

Johannes Stoltz Sahlberg är viktig även för min mans anmoder Carolina Sahlberg, som periodvis bor hos sin halvbror och hans fru. Johannes blev postiljon och tog sig sedan namnet Lindström. Han dog 18 april 1886 på nr 4 Gälltofta i Rinkaby och hade då varit gift minst två gånger.

I bouppteckningen nämns bara två barn: det äkta och trolovningsbarnet. Gunnars anfader Carolina är fjorton år och får inget ärva.

Catharinas dotter Carolina, som är min mans anfader, födde tre oäkta barn innan hon gifte sig med artilleristen Johannes Svensson Fleischer, som hon fick två barn med varav Maria Lovisa Fleischer gift Björklund född 1862 var min mans anfader.

Bland de oäkta barnen finns två att särskilt reflektera över. Det första barnet föder Carolina vid 25 års ålder. Det är Johan Petter Sallberg, som vid 17 års ålder flyttar och ”vårdas av mamsell Littorin”. Johan Petter är det enda barn som får utbildning. Han blir bokhandelselev i Kalmar och flyttar sedan till Gotland. Han slutar sitt liv som kamrer i Kalmar och har tre barn. Sonen Gunnar Sahlberg blir riksbankskamrer. Systrarna lever hos honom ogifta. Inte heller han får några barn. Kvarlåtenskapen gick till en stiftelse. Gunnar Sahlbergs fond har i dag 1,2 miljoner i förmögenhet. Stipendier från denna fond delas ut av församlingen i Kalmar.

Vem var Johan Petters far? Helt klart en man av betydelse eftersom bara detta barn får utbildning. Min gissning är att det är en Littorin. Det råkar finnas en bokhållare på regementet med detta namn vid den här tiden.

Ett annat barn intresserar mig mer. Det är Carolinas son Axel Ferdinand, född den 6 juli 1855 i Kristianstads garnisonsförsamling. Vid dopet närvarar konstapelshusfrun Stadler och vittne är pigan Christina Appelgren.

Han är fjorton år gammal när han lämnar församlingen – för att bege sig till Tyskland! När han är åter vid 24 års ålder står han som gjuteriarbetare och prästen kan inte ge honom sedlighetsbetyd då han har vistats i Tyskland från 13 april 1870 till den 26 november 1879. Han har alltså varit utomlands i över nio år!

Den 31 augusti 1888 lämnar han ännu en gång Sverige för Tyskland. Här tappar jag Axel Ferdinand. Han är som bortblåst.

Axel Ferdinand Fleischer Sahlberg står som gjuteriarbetare. Han är överstruken och har lämnat Kristianstad. Avresedatum är 31 augusti 1888 och målet för resan är Tyskland. Axel Ferdinand är då 33 år gammal.  

Är då forskningen slut? Har vi kommit till vägs ände? Absolut inte! Vi kommer helt klart att få veta mer om Catharina Stoltz och hennes liv med tiden. Dna kommer att vara oss till hjälp, i synnerhet om släktingar som läser detta tar dna-test. På så sätt kan vi ringa in vilken dna-sekvens som kommer från Tyskland och kanske komma ett par generationer till.

Målet är också att hitta de okända papporna. Det är inte omöjligt om flera testar sig.

Jag sätter också mitt hopp till Axel Ferdinand. Jag är övertygad om att fjortonåringen åkte till en plats i Tyskland där hans släkt kom ifrån. Hittar vi mer information om Axel Ferdinand är jag övertygad om att fler pusselbitar kring Catharina Stoltz ursprung kan läggas.

Sist men inte minst tror jag att vi kan bli klokare på att forska på en som inte är blodsband, nämligen Anna Oliva Roos. Hon är ju född Sahlberg. Var kom hon ifrån? Hur hänger familjerna ihop?

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s