Stoltz gäckar 99,5 år i Kristianstad

Gunnar har flera kopplingar till Östra Storgatan och dess förlängning i Kristianstad. Foto: Lena Breitner

Nyligen var vi i Kristianstad för att se en utställning om Miró. På vägen dit fick jag för mig att kolla hur starka min man Gunnar Ekbergs kopplingar är till Kristianstad. Jag fick ihop minst 99,5 år på mödernet. Det börjar med den 10 februari 1813 då Catharina Stoltz ger sitt första livstecken i Heliga Trefaldighet och slutar med den 14 juni 1912 då dottern Carolina Stoltz drar sin sista suck. 

Dessutom upptäckte jag att Gunnar Ekberg också har kopplingar till Kristianstad på fädernet. Köpmansgården på Östra Storgatan 7 var nämligen stadsresidens till Barnekows på Vittskövle i början på 1800-talet. Gunnar Ekbergs farfars morfar Claes Edward Barnekow var född på Vittskövle. Hans farfar Kjell Christoffer Barnekow ägde slottet från 1762 och sedan Claes Edwards pappa Christian Kjellsson Barnekow från 1818 fram till 1826 då slottet såldes till bankir Hageman. Efter 1826 bosatte sig Christian Barnekow en kort tid på Ugerup innan han 1830 dog i stadsförsamlingen Heliga Trefaldighet, möjligen på köpmansgården på Östra Storgatan 7 som alltså står kvar än i dag. 

Kort och gott blev det över 100 år i Kristianstad för grenarna Björklund och Ekberg. Låt oss titta på mödernet – det mest svårhanterliga av dem alla.

Vaktstugan på Norretullsvägen 1 i Kristianstad uppfördes år 1800. Helt klart ett hus Gunnar Ekbergs anmödrar fick se. Norrtullsgatan övergår nämligen i Östra Storgatan. Foto: Lena Breitner

Mysteriet Catharina Stoltz

Catharina Stoltz var min mans mormors mormors mor. Hon är lite av ett mysterium. Hon uppges i husförhören vara född 15 februari 1792, men kan också vara född 1794 i Högseröd enligt en annan teori. 

Troligen är hon barn till stalldrängen, betjänten och inspectorn Johan Stoltz som 1794 gifte sig och 1809 skilde sig från Madame Maria eller Maija Palmgren, född i Trelleborg och som i sitt liv jobbade hos fina familjer på slott och herresäten i Skåne. Fadern, om det nu var inspectorn Johan Stoltz som var den skyldige, förlöpte troligen 1802 eller 1803. Om den tioåriga Catharina följde med honom eller mamman är oklart.

Jungfru med oäkta barn

Det första belägg för Catharina Stoltz existens är den 10 februari 1813 då hon föder en oäkta son i stadsförsamlingen Heliga Trefaldighet i Kristianstad. Den 14 februari döps pojken och får namnet Johannes. Dopvittnen är soldatänkan Kristina Lindberg, konstap(el) Nils Lundström, art(illeristen) Anders Lundgren, Pig Petronella Gullberg, Botilla Gullberg, Catharina Falk.

Modern uppges vara 20-25 år gammal. Detta betydde inte att prästen var osäker på åldern. Just i den här stadsförsamlingen brukar moderns ålder skrivas in som ett statistiskt åldersspann. 

Jag hittar henne också skriven med den ovanliga titeln Jungfru i husförhören tillsammans med ettåriga Johannes hos Tunnbindareänkan Nilla på nr 68. En notering visar att hon bor på Kongsgatan. Året är 1813 eller 1814.

Jungfru betyder alltså inte att hon var oskuld utan måste anspela på status och yrke. Det bör påpekas att mamman Maija Palmgren jobbade som kammarpiga på slott och herresäten kopplade till familjen Beck Friis och titulerades alltså även Madame.

Björklundare och Malmqvistare har minst 99,5 års koppling till Kristianstad och Heliga Trefaldighetskyrkan. Foto: Lena Breitner

Carolina x2

Den 14 oktober 1815 föds nästa barn i Heliga Trefaldighet. Det är en dotter som får namnet Carolina. Nu är fint folk med på dopet. Major Diedr. Brunow bär fram barnet. Vittnen är Fänrick Lindahl, Fänrick Lindstedt, Lieuten. Grefvesmöhlen, Auditeur Hjort, Lieutenant Von Friedrichs. Fint låter det. 

Jag har spekulerat om det är en fin herre som är far till det oäkta barnet, men om detta vet vi inget. Fint folk kunde ibland ställa upp för att visa sin godhet, i alla fall när modern i olycka var ung och söt. Barnet dog av okänd sjukdom 1818 och begravdes i Heliga Trefaldighet.

Först bor Catharina Stoltz på Västra Bakgatan 161 med sina barn. Därefter hittar jag henne i Näsby, troligen hos lagman Carl Testrup åren 1820-1824, varpå hon flyttar till Garnisonen. Troligen sker flytten sen höst då min mans mormors mormor föds i Heliga Trefaldighet den 11 september 1824. När hon döps får hon namnet Carolina. Vem fadern är vet vi inte men tillverkad på Näsby vid årsskiftet 1823/24 är troligt då hon bodde där. Kanske det är Carl Testrups son Gustaf Adolf eller en timmermansgesäll vid namn Jens Ögren vars fru dör samma år som är skyldig?

Carolina får inte ärva

1832 gifter sig Catharina med Nils Sahlberg från Nosaby. En oäkta Christina har fötts 27 mars 1827 men noteras senare som trolovningsbarn, vilket betyder att Nils Sahlberg tar på sig faderskapet för henne.

Ytterligare ett barn vid namn Maria föds 24 mars 1838 innan Catharina Stoltz dör i Kristianstad i feber den 6 september 1838. Hon uppges vara 44 år och hustru till en muraregesäll. Hon bor då på Östra Storgatan 110. Vid bouppteckningen ärver bara Catharina och Maria. De andra oäkta ärver ingenting. De är alltså inte Nils Sahlbergs barn. Ett dna-test kanske i framtiden kan visa vem som var far till Carolina.

Köpmansgården och Barnekows stadsresidens i Kristianstad under tidigt 1800-tal. Foto: Lena Breitner

Plaketten vi hittade på Östra Storgatan 7 visar att köpmansgården varit Barnekows stadsresidens. Foto: Lena Breitner

Från betjänt till postiljon

Den äldste brodern Johannes är 19 år när mamman Catharina gifter sig med Nils Sahlberg. Han bor ett år i Åhus och byter namn till Johan Peter Lindström eller Johan Petter Lindström. Han är 24 år när han tituleras betjänt och den 28 december 1837 gifter sig med den 40-åriga änkan Anna Oline Roos, född Sahlberg. Jo, ni läste rätt. Ännu en Sahlberg. Nils och Anna Oline är faktiskt syskon! *** 

Johan Petter Lindström får snabbt titeln postiljon. Det är till honom och Anna Oline Sahlberg som Carolina flyttar in när Catharina Stoltz är död. Postiljonen Johannes Lindström blir nu fosterfar åt sin nyfödda halvsyster Maria och är gift med sin styvfars syster. Hoppas ni hänger med i svängarna!

Nils Sahlberg gifter om sig och flyttar till Örkened med dottern Christina. Den biologiska dottern Maria blir alltså kvar i Kristianstad. 

Carolina kvar i Kristianstad

Min man Gunnar Ekbergs anfader Carolina Sahlberg eller Sallberg lever i Kristianstad i hela sitt liv och avlider 1912 i Heliga trefaldighet.

Hon är 14 år när mamman Catharina dör. Vid 22 års ålder hittar jag henne på Västra Bakgatan före den stora branden i Kristianstad 1847 då 766 människor blev hemlösa. Om hon drabbades vet jag inte. Hon hinner få tre oäkta barn innan hon gifter sig 1859 i garnisonsförsamlingen med artilleristen Johannes Svensson Fleischer, som flyttat in från Hishult 1843.

Här kan man läsa av att Gunnar Ekberg släktingar bott i Kristianstad under de kyrkliga ledarna Nils Johan Sundius, Carl Anton Herslow, Jöran Jakob Thomaeus, THure August von Sydow, Per Evander, JMG Emil Flygare samt Matheus Lundborg. Foto: Lena Breitner

Gjuteriarbetaren och kamrern

Carolinas oäkta son Axel Ferdinand (f 1855) beger sig vid 14 års ålder 1870 till Tyskland, och återkommer vid 24 års ålder till Kristianstad. Han tituleras då gjuteriarbetare. Han har efternamnet Fleischer eller Axel Ferdinand Sahlberg Fleischer trots att han säkerligen inte är son till Carolinas man. 1888 sticker han vid 33 års ålder till Tyskland igen. Därefter försvinner spåren.

Den äldsta oäkta sonen Johan Petter Sahlberg (1855-1905) tas 1866 omhand av mamsell Littorin. Han blir bokhållare och kamrer och bor som vuxen både i Kalmar och Visby.

Riksbanksregistratorn och målaren

På ålderns höst har Carolina Sahlberg barnbarn av olika de slag. Vid folkräkningen 1910 tituleras Johan Petter Sahlbergs son Johan Gunnar Sahlberg riksbanksregistrator och bor i Kalmar. Han gifter sig aldrig och vid sin död testamenterar han sin förmögenhet till en stiftelse, som ger bidrag till behövande i Kalmar. Den är i dag god för 1,4 miljoner kronor. Varken hans syster Lilli Ida eller Anna gifter sig. De bor med sin bror riksbanksregistratorn i Kalmar.

Carolinas tredje och sista oäkta barn är dotter Botilla född 1852 som går under namnet Fleischer trots att fadern är okänd. Hon jobbar bland annat hos Ida Wilhelmina Littorin gift Gyllensköld och gifter sig 1879 till namnet Lindblad. Omkring 1912 när Carolina dör har Botilla en son Tage som är sjöman och en son Karl Wilhelm som är plåtslagare. Dottern Marta är gift med en målare.

Anmodern inom äktenskapet

Tillsammans med artilleristen Johannes Svensson Fleischer får Carolina Stoltz Sahlberg två barn. Först kommer Carl Wilhelm Fleischer 1860 i Kristianstads Garnisonsförsamling. Han blir gjuteriarbetare och plåtslagare och dör ogift i Kristianstad 1920.

Barn nummer två är Gunnar Ekbergs anmoder Maria Lovisa Fleischer, född i Kristianstads garnisonsförsamling den 18 juli 1862. När hon är 20 år gammal dör pappan Johannes Svensson Fleischer. Fyra år senare, i februari 1887, föder hon ett barn som får namnet Johanna Maria. Det står inte oäkta om Gunnar Ekbergs farmor Hanna, men mamman Maria Lovisa är inte gift. Artilleristen Josef Björklund, plåtslagaren Carl Fleischer och pigan Karna Johnsson är dopvittnen.

Hanna träffar Carolina

Den nyfödda Hanna får bo med sin mamma, morbror Carl Wilhelm och mormor Carolina Fleischer i Kristianstads stadsförsamling. Ett år senare i januari 1888 lyser det i kyrkan för batterihantverkaren August Svensson Björklund och hans Maria Lovisa. I samband med det tar han på sig faderskapet över Hanna. I mars gifter paret sig i garnisonsförsamlingen. 

Ett barn, Ellen, hinner födas i Kristianstad innan familjen lämnar staden. De bosätter sig i Gryt och August Svensson Björklund blir slöjdare på Wanås. När Carolina Stoltz Sahlberg Fleischer drar sin sista suck 1912 i Kristianstad bor familjen Björklund i Malmö.

Carolina Stoltz Sahlberg Fleischer lever sina sista år i Heliga trefaldighet med sonen Carl Wilhelm, som är plåtslagare. Han dör 1920 som ogift man. Carolina Stoltz dog 1912 och noteringen säger marasmus senilis, det vill säga kraftnedsättning vid hög ålder på grund av allmän försvagning. Hon blev 87 år gammal. 

Gunnar Ekbergs mt-linje, det vill säga moderslinjen, är identifierad sex generationer bakåt. Frågan är om jag tror på att stalldrängen som blev inspektor var far till Catharina Stoltz. Kanske vi aldrig får veta hur det stod till.

Efterord

Vad säger oss 99,5 år i Kristianstad på Gunnar Ekbergs möderne? Ärligt talat – jag vet inte. Catharina Stoltz och hennes barns och barnbarns liv är gäckande och svårfångat. Titleln jungfru och sonen som är betjänt och som blir postiljon tyder på att de har vissa kontakter, men samtidigt är Catharina Stoltz giftermål med en murargesäll kanske inte så mycket att stoltsera med. Hon gifter sig väldigt sent i livet. Vad var det för kvinna hon var – egentligen? Kopplingen till familjen Littorin kittlar. Jag tror att det kan ha vara en finare far till barnet som blev kamrer. Men utan avkommor till denne man får jag helt enkelt stanna vid en spekulation. 

Forskningen går vidare till Madame Palmgren. Jag tvivlar starkt på att stalldrängen Stoltz, som hastigt lyfts upp till inspector innan han gifter sig med Maija Palmgren, är far till Catharina Stoltz. Det luktar alltför mycket olycka med en adelsman. Den som har pengar och status kunde skyla över olyckan genom en bröllopsgåva till drängen som tog ansvar för flickan. Om en kunglig var inblandad kunde gåvan vara en hel gård, har en adelsman gapskrattande berättat för mig. 

FOTNOT

*** Nils Sahlberg är född i Kristianstads garnisonsförsamling 1804 som barn till soldat Sallberg och 23-åriga Dorothea. 1821 föds Johanna som barn till soldaten vid kapten Herslows kompani Johannes Sahlberg, modern är hustrun Dorothea Frejd. I husförhör 1837-38 uppges Johanna vara syster, dvs är syster till Anna Roos född Sahlberg. Här bor också änkan Dorothea Sahlberg. Alltså är Nils Sahlberg, Anna Roos och Johanna Sahlberg syskon. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s